Radical Sympathy

SHORT THEATRE 2023 — RADICAL SYMPATHY

Ligia Lewis ∴ Alessandro Sciarroni ∴ Eli Mathieu-Bustos ∴ Fred Moten ∴ Mackda Ghebremariam Tesfau’ ∴ Justin Randolph Thompson ∴ Calderoni & Caleo ∴ Eva